สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ์

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
การใช้บริการสาธารณสุข
Smiley face

0

จำนวนผู้ป่วยนอก
(คน)

Smiley face

0

จำนวนผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)

Smiley face

0

จำนวนผู้ป่วยใน
(คน)

Smiley face

0

จำนวนผู้ป่วยใน
(วัน)

Population Pyramids
Warning: Division by zero in /var/www/html/hdc/main/index_pk.php on line 494
วัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
Smiley face

0.00%

วัยทำงานอายุ 30-44 ปี
มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

Warning: Division by zero in /var/www/html/hdc/main/index_pk.php on line 582 Warning: Division by zero in /var/www/html/hdc/main/index_pk.php on line 583 Warning: Division by zero in /var/www/html/hdc/main/index_pk.php on line 584
ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน
Smiley face

0.00%

BCG

Smiley face

0.00%

HBV1

Smiley face

0.00%

MMR

Warning: Division by zero in /var/www/html/hdc/main/index_pk.php on line 706 Warning: Division by zero in /var/www/html/hdc/main/index_pk.php on line 707
ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE,MMR2
Smiley face

0.00%

MMR2

Warning: Division by zero in /var/www/html/hdc/main/index_pk.php on line 824
เด็กอายุ 0 – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย
Smiley face

0.00%

เด็กอายุ 0 – 5 ปี
มีพัฒนาการสมวัย

Warning: Division by zero in /var/www/html/hdc/main/index_pk.php on line 898
ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
Warning: Division by zero in /var/www/html/hdc/main/index_pk.php on line 967
ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
Warning: Division by zero in /var/www/html/hdc/main/index_pk.php on line 1036
ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
Smiley face

0.00%

DMHT CVD Risk